30
150
300
500
888
1288
1888
2888
3888
Người chơi không có trong hệ thống

Cần nhận mốc thưởng trước đó